หางานพิเศษทําที่บ้าน (Part Time) รายได้เสริม เปิดรับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป


หางานพิเศษทําที่บ้าน (Part Time) รายได้เสริม เปิดรับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ต้อนรับปีใหม่ สำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทำงานเสริมควบคู่กับงานหลัก หรือเป็นรายได้ระหว่างเรียน สามารถทำงานที่บ้านได้ งานนี้ไม่มีการอบรม เรียนรู้งานแล้วสามารถเริ่มงานได้ทันที