งานฝีมือร้อยม่านดาว (กระดาษ) รับงานทําที่บ้าน อาชีพเสริม ค่าจ้างเส้นละ 2 บาท ร้านมีอุปกรณ์ให้


งานฝีมือร้อยม่านดาว รับงานทําที่บ้าน อาชีพเสริม ค่าจ้างเส้นละ 2 บาท 
ร้านมีอุปกรณ์ให้ เปิดรับจริง สามารถทำเป็นรายได้เสริมได้ งานทำไม่ยาก 
ท่านใดสนใจหางานฝีมือทําที่บ้าน ติดต่อได้

รายละเอียดงาน
งานฝีมือร้อยม่านดาว (กระดาษ) รับงานไปทําที่บ้าน
ซื้องาน ชุดละ 500 บาท ร้านส่งอุปกรณ์ทั้งหมดให้
ส่งงานครั้งละ 100 เส้น ค่าจ้างเส้นละ 2 บาท
รับเงินครั้งละ 700 (500 + 200 = 700)

มีวิธีทำด้านหลังใบสัญญารับงาน
- ดาว แทงจากกลางทะลุมุม
- นก ไม่ต้องกางปีก ไม่ต้องพับปาก
- เหลือปลายด้ายไว้ ประมาณ 30 ซม.
- เก็บด้ายให้เรียบร้อย
- ส่งงานแยกถุงละ 10 เส้น

สนใจติดต่อ
ID Line : 0898711180