งานพิเศษสําหรับนักศึกษา 2560 รับงานทําที่บ้าน รายได้เสริมระหว่างเรียน หลังเลิกเรียน


งานพิเศษสําหรับนักศึกษา 2560 รับงานทําที่บ้าน รายได้เสริมระหว่างเรียน หลังเลิกเรียน เอาใจวัยเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกสถาบัน ทางบริษัทเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้มีโอกาสสร้างรายได้ โดยสามารถทำงานที่บ้านได้ เป็นงานพาร์ทไทม์ช่วงเย็น หลังเลิกเรียน หรือทำช่วงวันหยุด