งานพิเศษไม่ต้องอบรม รับงานทําที่บ้าน หารายได้เสริมช่วงเย็น หลังเลิกงาน


งานพิเศษไม่ต้องอบรม รับงานทําที่บ้าน หารายได้เสริมช่วงเย็น หลังเลิกงาน ทำควบคู่กับงานหลักได้ เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ของคนมีเวลาว่าง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แค่ใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน ทำงานที่บ้านได้ รับ-ส่งงานทาง E-mail รายได้อยู่ที่ปริมาณงาน